Hiệu ứng CSS Transition cho input form

Hiệu ứng CSS Transition cho input form


Dưới đây là một hướng dẫn đơn giản từ designer Sean Mann với hiệu ứng transition đẹp mắt cho các tab Sign In & Register

Khi bạn nhấp vào nút Register, một biểu mẫu sẽ xuất hiện với hiệu ứng chuyển động để hiển thị các 
trường nhập liệu như Name, Email và nút Sign Me Up. Tương tự, hiệu ứng cũng áp dụng cho tab Sign In như được mô tả trong ảnh trên.


Nếu bạn không xem được Demo trên PEN thì có thể tải về bản copy trên GitHub.

Sign In to Register CSS Snippet

See the Pen Login Form ( Only CSS ) by Sean Codes (@sean_codes) on CodePen.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn